Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Refix medlemskap och certifieringar borgar för kvalitet

Vårt uppdrag är att "rädda tid och ekonomiska värden". Det innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Normalt besiktigar vi en skada samma dag den anmäls och påbörjar arbetet med sanering, och avfuktning efterföljande dag. Vi har dessutom jourverksamhet dygnet runt för akuta fall, oftast förekommande är en vattenskada.

Refix borgar för hög kvalitet i allt vi gör. En del av detta innebär också att vi har certifieringar inom de områden vi verkar inom. Vi är därför medlemmar i branschledande riksförbund och organisationer. Med vårt breda nätverk av professionella företag kan vi även erbjuda våra kunder totalentreprenad. Vår serviceinriktade personal är vår största resurs och är delaktiga i att utveckla oss som leverantör, partner och saneringsföretag.

Vi tror på hållbar företagsamhet och är kollektivavtalsanslutna samt kvalitets- och miljöcertiferade enligt ISO9001/ ISO14001 sedan flera år.

ISO 9001
ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur vi svarar i telefon till hur vi undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur vi som företag ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.

ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Vissa företag har till och med ledningssystem som krav för att göra affärer. Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, och inom offentlig och ideell verksamhet.

ISO 14001
ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. När ledningssystemet väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.
 
SOS Alarm

Vi är en Certifierad Partner till SOS Alarm. Det innebär att vårt journummer för icke avtalskunder kopplas direkt till SOS Alarm.

SFR – Sveriges branschledande saneringsentreprenörer
Vi är medlemmar i SFR. Sanering är en mångsidig, omfattande och betydelsefull servicenäring som omsätter ca 3 miljarder kronor. Det förekommer sanering av olika slag varje dag runt omkring dig och vi är en stor del av det i Stockholmsområdet.

Det är vi och övriga marknadsledande saneringsföretag som är medlemmar i SFR. SFR arbetar för att på olika vägar främja saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av medlemsföretagens tjänster.
 
Svenska Fogbranschens Riksförbund
Vi är medlemmar i fogbranschens egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter. Förkortas också SFR. Förbundet arbetar för rätt konstruerade fogar i byggnader, säkra materialval och fackmannamässigt arbetsutförande.

Anledning till att vi är medlemmar är att de är den ledande föreningen i Sverige när det kommer till hur pcb-fogar skall saneras. De ägnar stor uppmärksamhet åt fogars och fogmaterials betydelse för miljön både under byggnadstiden och i den färdiga byggnaden.

Förbundet arbetar för att stärka kvalitetsmedvetandet hos alla byggbranschens aktörer - byggherrar, förvaltare, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Det resulterar i bättre fungerande byggnader och lägre underhålls- och driftskostnader. Ett led i detta är en återkommande vidareutbildning av de anställda i medlemsföretagen och auktorisation av medlemsföretag som uppfyller fastställda krav.
 

VACCIN MOT FASTIGHETSSJUKDOMAR

Vad har din fastighet för sjukdomar?
Det finns många olika sjukdomar din fastighet kan råka ut för. Och för att minska risken för det är det viktigt att arbeta förebyggande så att risken att få dem minskar. Här är en lista på de olika sjukdomar fastigheten kan få men som den kan ”vaccineras mot”.

Asbest
Asbest förekommer fortfarande i många fastigheter i Sverige. Vanligtvis förekommer asbest i plastmattor, lim, kakel & fix, tak/fasad-plattor samt i rörisolering.

Inför alla renoveringar och ombyggnader är det byggherrens ansvar att ta reda på vilka farliga ämnen som kan finnas i fastigheten där ingress ska göras. Därför ska det alltid göras en miljöinventering för att minska riskerna för felhantering och spridning av farliga ämnen.
 
PCB
PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som användes vid elementsbyggnader. PCB finns även i vissa golvmassor, förseglingsmassa, isolerrutor, kondensatorer till lysrör, tvättmaskiner, oljebrännare m.m. Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade mellan 1956 – 1969, ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.
Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade mellan 1970 - 1973, samt industribyggnader, ska vara sanerade senast den 30 juni 2016. Om de inte är det finns risk att man kan få vitesföreläggande av kommunen.

Mögel
Lokaler och bostäder med ett bristfälligt fuktskydd och dålig ventilation löper störst risk för mögelangrepp. Uppkomsten till mögel kan bildas enkelt eftersom vi hela tiden har mögelsporer i luften omkring oss. Det vanligaste förekommande möglet i t. ex Stockholm är mögelsvamp, blånadsvamp och rötsvamp. Behandling sker genom att man tar bort källan till möglet, rivning och behandling med kemmedel. Vi på REFIX gör följande;

 • Besiktning
 • Åtgärdsplan
 • Sanering/rivning/slipning
 • Avfuktning/ventilering
 • Fungicidbehandling

Självklart erbjuder vi även konsultation och inventering med riskbedömning och åtgärdsförslag.
 
Fuktproblem
Närmare 60 000 vattenskador sker per år i Sverige, vilket snabbt leder till följdskador om inte någon handlar snabbt och begränsar skadorna. Utöver dessa skador tillkommer alla följdskador pga för hög fukthalt i byggnader och material. För hög fukthalt är en förutsättning för att mögel & röta kan uppstå, med hälsoproblem och sjuka fastigheter som följd. När du anlitar oss så hjälper vi dig med helheten runt dessa problem, allt från konsultation, fuktmätning, avfuktning till rivning och återställning.
 
Lukt & luktproblem
Har din fastighet finns problem med lukt från soprum, toaletter, kylrum, trapphus, krypgrunder eller vindar? Då kan man med lätthet ställa ut en portabel luftrenare som ar bort alla lukter, virus och bakterier som skapar en ohälsosam miljö. Luftrenaren tar bort biologiska föroreningar, mögel och giftiga gaser från luften och ytor samt dödar bakterier - och är mycket effektiv mot dålig lukt. För att minska risken för allergier kan man också använda en luftrenare på kontoret eller i hemmet eftersom den tar bort pollen, matos, parfym och röklukt. Vi på REFIX har luftrenare för både uthyrning och försäljning i olika storlekar och ändamål.
 
Klotter & graffiti
Klotter och graffiti räknas som skadegörelse och det kostar fastighetsägare miljontals kronor varje år. Studier visar att klotter som får sitta kvar här en tendens att locka till sig fler klottrare. Om ni behöver hjälp med klottersanering kontakta oss.
Vi gör då:

 • en noggrann dokumentation innan och efter utförd sanering
 • gör en polisanmälan åt er
 • och vid behov gör vi även en komplettering av själva fasaden

Sammanfattningsvis rekommenderar vi dig att alltid ta hjälp av ett professionellt företag inom sanering och fukt så fort du misstänker att det är ett problem i din fastighet. Det kan spara både tid, pengar och din fastighets framtid.

 

Etiketter: sanering

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln