Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

REFIX BLOGGEN

Skyddande av din integritet

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss och vi vill därför informera om vår uppdaterade integritetspolicy. Nedan gäller utskick av nyhetsbrev.
Insamling, lagring och användning av information

Den information vi samlar in är de uppgifter om dig som du själv lämnar i samband med kontakt med oss, exempelvis namn, adress och mejladress. Vi använder den insamlade uppgifterna för att kunna sända dig inspirerande och informativa nyheter om Refix erbjudande. Vi för inga anteckningar om någon i detta register utan det fungerar endast som ett register med kontaktuppgifter inför utskick.

Så skyddar vi din information
Vi använder oss av lämpliga metoder för datainsamling, lagring, bearbetning och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av användarens personliga information och data.
Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy på hemsidan

 

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Snabba beslut räddar vårt kulturarv

När det brann vid Stureplan i vintras så hittade restvärdesledarna värdefull konst
När restvärdesledaren Anders Öberg och kollegorna gick in i fastigheten vid Stureplan visste de inte vad som gömde sig innanför väggarna. Men efter en stund visade det sig att en av lägenheterna innehöll ovanligt många värdefulla konst- och inredningsföremål, bland annat av konstnären Peter Dahl.
–  Vi tog dit konservatorn Anna Bronzoni Catellani som hjälpte oss att värdera konsten. Eftersom det var så snabba åtgärder gick det att rädda alltihop, säger Anders Öberg.
(utdrag från tidningen mitti, med några justeringar, ni kan läsa allt här)

Flertalet miljoner i konst som gått upp i rök
Tar man inte snabba begrundade beslut när det kommer till tavlor och annan konst, finns stor risk att dessa förstörs. Oftas ligger det sot på dessa värdefulla målningar som i sig är frätande, så soten får inte ligga och gro in sig. Sen finns fuktproblemen som kommer efter släckningsarbetet som kan ge mikrobiell påväxt(mögel) som tyvärr sällan går att få bort från tavlor och textilier. 

Utbildning inom skadehantering och värdering på REFIX
För att sprida information om hur man bäst sätter in snabba åtgärder för att bevara och rädda konst, räddar vi inte bara värden utan även vårt kulturarv.

För att minska risken för skador på konst bör man omgående:

 • Identifiera vad det är för typ av konst, vilket material, tex oljemålning.
 • Se till att använda bomullshandskar vid beröring av bladguld, och andra känsliga påläggningar.
 • Emballera ordentligt för transport.
 • Se till att samla konst/tavlor, värdeförmål i fuktsäkert utrymme.
 • Kontakta så snart som möjligt en expert för rådgivning/behandling.

  
Refix Akademien - Utbildning som räddar värden
Vi på Refix har startat upp en akademi, för att informera och dela med oss av vår erfarenhet och kompetens.
Detta för att vi anser vi tillsammans med andra arbetsgrupper och företag kan åstakomma mer inom återvinning och minska konsumtionen. I förlängningen hoppas vi detta ska ge en hållbar framtid för våra nästkomamnde generationer.

Utbildningen ovan var en utbildning inom detta tillsammans med vår duktiga och välkända konstkännare Anna Catellani och fler utbildningar kommer finnas tillgängliga framgent, men dessa nedanstående är utbildningar som vi kan tillhandahålla i dagsläget:
 

 • Brandsanering - från rök till inflyttning
 • Asbestsanering - informationskurs om asbest och var den kan finnas.
 • PCB-sanering - informationskurs om PCB och saneringsmetoder
 • Skadehantering konst, antikviteter & värdeföremål.
 • Saneringsutbildning - Grundkurs i sanering och kemikalier.
 • Fuktutbildning - Hur man upptäcker & åtgärder fuktproblem.

Intresserad av någon av våra kurser?
Läs mer om detta under utbildning eller
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra kurser och vår hållbara satsning.
 

3 SAKER DU BEHÖVER VETA OM MÖGEL

Mögelsanering i olika typer av hus och fastigheter är något vi hjälper allt fler företag och privatpersoner med.

Lokaler och bostäder med bristfälligt fuktskydd och dålig ventilation löper störst risk för mögelangrepp.

Uppkomsten av mögel bildas enkelt eftersom vi hela tiden har mögelsporer i luften omkring oss. Under den fuktiga sommarperioden kan en kubikmeter luft innehålla tusentals sporer.
 
Vad är mögel
Mögel är ett samlingsnamn för flercelliga mikroskopiska svampar. Mögel växer där det kan finna näring, på till exempel trä eller andra organiska material. Men det kan också växa på oorganiska material som sten eller betong, om den ytan innehåller damm, jord eller smuts. Vilka mögelsporer beror på klimatet och var i Sverige man befinner sig. Det vanligast förekommande möglet i Stockholm och Mälardalen är mögelsvamp, blånadsvamp och rötsvamp. 

Hur uppstår mögel i hus och fastigheter
För att mögel ska uppstå krävs vissa förutsättningar i ett hus eller en fastighet. Eftersom det naturligt finns mögelsporer i luften, kan mögel vid väldigt gynnsamma förhållanden bildas på bara några dygn.

För att uppstå måste några viktiga förutsättningar dock finnas, t. ex

 • en organisk näringskälla (t.ex. trä, gips, bomull)
 • mörker (mögel kan inte växa under påverkan av ultraviolett ljus),
 • värme (mögel växer inte i minusgrader)
 • fukt (t.ex. vattenläckage, hög luftfuktighet)
 • tillräckligt med tid

 
Fukt i hemmet är alltså den stora boven. Andra förutsättningar finns mer eller mindre redan på plats i alla hus, men utan fukt, så bildas inget mögel.
 
Refix mögelsanering
Om din fastighet, villa, lägenhet eller fritidshus drabbats av mögel rekommenderar vi dig att ta kontakt med en oss för att utföra en mögelsanering. Mögel kan utgöra en stor hälsofara som på sikt kan leda till allt mer allvarliga symtom och kroniska sjukdomar som exempelvis astma.
 
Vi erbjuder inte bara sanering när mögel uppstått. Vi hjälper både företag och privatpersone samt bostadsrättsföreningar, villa- och fritidshusägare att göra en besiktning och åtgärdsplan men också mögelsanering när det redan uppstått mögel.
Vi erbjuder ett flertal tjänster:

 • Besiktning
 • Åtgärdsplan
 • Rivning
 • Avfuktning
 • Fungicidbehandling

Förebygga mögel
Det går att skydda sig mot mögel och röta men då måste du vara uppmärksam och bla hålla koll på fuktnivåerna i ditt hus, lägenhet eller fritidshus. Mögel behöver fukt för att kunna växa, därför är det bästa sättet att förebygga mögelangrepp att skydda ditt boende från fuktskador. Att sätta in en fuktmätare på ställen där du tror att risken för fukt kan uppstå är ett sätt.Det är viktigt att fuktnivåerna ligger under den nivå som krävs för mögel. Genom att installera en avfuktare kan du också slippa obehagliga problem med mögel framåt i tiden.. 

Misstänker du att det har uppstått mögel i din fastighet kontakta oss för ett utlåtande, tips och råd. Läs mer om våra tjänster här.

refix expanderar - öppnar kontor i Norsborg

Refix har med sina 30 år i branschen ett starkt fäste i norra Stockholm. För att  möta den växande efterfrågan på våra tjänster i södra Stockholm är det äntligen klart att vi öppnar ett kontor i Norsborg i Botkyrka. Fördelen för våra kunder i södra Stockholm är:

 • Snabbare inställelsetid
 • Inga tullavgifter
 • Miljövänligt, bidrar med mindre utsläpp vilket är bra för miljön.


- Vi tycker det är viktigt att ta ett socialt ansvar och jobbar ständigt med integrationsfrågor säger VD Alexander Marklund. Så med den här etableringen ger det oss även möjlighet att erbjuda fler att komma in på arbetsmarknaden så att vi tillsammans får Sverige att fortsätta att utvecklas.  Det är något jag brinner särskilt för och Botkyrka är en bra plattform för att vidareutveckla vårt sociala engagemang.
 
Adressen till vårt nya kontor är
Refix Skadesanering AB
Höders väg 1
145 70 Norsborg
Tel: 08-82 22 00 | Epost: info@refix.se

Refix medlemskap och certifieringar borgar för kvalitet

Vårt uppdrag är att "rädda tid och ekonomiska värden". Det innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Normalt besiktigar vi en skada samma dag den anmäls och påbörjar arbetet med sanering, och avfuktning efterföljande dag. Vi har dessutom jourverksamhet dygnet runt för akuta fall, oftast förekommande är en vattenskada.

Refix borgar för hög kvalitet i allt vi gör. En del av detta innebär också att vi har certifieringar inom de områden vi verkar inom. Vi är därför medlemmar i branschledande riksförbund och organisationer. Med vårt breda nätverk av professionella företag kan vi även erbjuda våra kunder totalentreprenad. Vår serviceinriktade personal är vår största resurs och är delaktiga i att utveckla oss som leverantör, partner och saneringsföretag.

Vi tror på hållbar företagsamhet och är kollektivavtalsanslutna samt kvalitets- och miljöcertiferade enligt ISO9001/ ISO14001 sedan flera år.

ISO 9001
ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur vi svarar i telefon till hur vi undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur vi som företag ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.

ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Vissa företag har till och med ledningssystem som krav för att göra affärer. Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, och inom offentlig och ideell verksamhet.

ISO 14001
ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. När ledningssystemet väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.
 
SOS Alarm

Vi är en Certifierad Partner till SOS Alarm. Det innebär att vårt journummer för icke avtalskunder kopplas direkt till SOS Alarm.

SFR – Sveriges branschledande saneringsentreprenörer
Vi är medlemmar i SFR. Sanering är en mångsidig, omfattande och betydelsefull servicenäring som omsätter ca 3 miljarder kronor. Det förekommer sanering av olika slag varje dag runt omkring dig och vi är en stor del av det i Stockholmsområdet.

Det är vi och övriga marknadsledande saneringsföretag som är medlemmar i SFR. SFR arbetar för att på olika vägar främja saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av medlemsföretagens tjänster.
 
Svenska Fogbranschens Riksförbund
Vi är medlemmar i fogbranschens egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter. Förkortas också SFR. Förbundet arbetar för rätt konstruerade fogar i byggnader, säkra materialval och fackmannamässigt arbetsutförande.

Anledning till att vi är medlemmar är att de är den ledande föreningen i Sverige när det kommer till hur pcb-fogar skall saneras. De ägnar stor uppmärksamhet åt fogars och fogmaterials betydelse för miljön både under byggnadstiden och i den färdiga byggnaden.

Förbundet arbetar för att stärka kvalitetsmedvetandet hos alla byggbranschens aktörer - byggherrar, förvaltare, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Det resulterar i bättre fungerande byggnader och lägre underhålls- och driftskostnader. Ett led i detta är en återkommande vidareutbildning av de anställda i medlemsföretagen och auktorisation av medlemsföretag som uppfyller fastställda krav.
 

Vad har din fastighet för sjukdomar?
Det finns många olika sjukdomar din fastighet kan råka ut för. Och för att minska risken för det är det viktigt att arbeta förebyggande så att risken att få dem minskar. Här är en lista på de olika sjukdomar fastigheten kan få men som den kan ”vaccineras mot”.

Asbest
Asbest förekommer fortfarande i många fastigheter i Sverige. Vanligtvis förekommer asbest i plastmattor, lim, kakel & fix, tak/fasad-plattor samt i rörisolering.

Inför alla renoveringar och ombyggnader är det byggherrens ansvar att ta reda på vilka farliga ämnen som kan finnas i fastigheten där ingress ska göras. Därför ska det alltid göras en miljöinventering för att minska riskerna för felhantering och spridning av farliga ämnen.
 
PCB
PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som användes vid elementsbyggnader. PCB finns även i vissa golvmassor, förseglingsmassa, isolerrutor, kondensatorer till lysrör, tvättmaskiner, oljebrännare m.m. Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade mellan 1956 – 1969, ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.
Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade mellan 1970 - 1973, samt industribyggnader, ska vara sanerade senast den 30 juni 2016. Om de inte är det finns risk att man kan få vitesföreläggande av kommunen.

Mögel
Lokaler och bostäder med ett bristfälligt fuktskydd och dålig ventilation löper störst risk för mögelangrepp. Uppkomsten till mögel kan bildas enkelt eftersom vi hela tiden har mögelsporer i luften omkring oss. Det vanligaste förekommande möglet i t. ex Stockholm är mögelsvamp, blånadsvamp och rötsvamp. Behandling sker genom att man tar bort källan till möglet, rivning och behandling med kemmedel. Vi på REFIX gör följande;

 • Besiktning
 • Åtgärdsplan
 • Sanering/rivning/slipning
 • Avfuktning/ventilering
 • Fungicidbehandling

Självklart erbjuder vi även konsultation och inventering med riskbedömning och åtgärdsförslag.
 
Fuktproblem
Närmare 60 000 vattenskador sker per år i Sverige, vilket snabbt leder till följdskador om inte någon handlar snabbt och begränsar skadorna. Utöver dessa skador tillkommer alla följdskador pga för hög fukthalt i byggnader och material. För hög fukthalt är en förutsättning för att mögel & röta kan uppstå, med hälsoproblem och sjuka fastigheter som följd. När du anlitar oss så hjälper vi dig med helheten runt dessa problem, allt från konsultation, fuktmätning, avfuktning till rivning och återställning.
 
Lukt & luktproblem
Har din fastighet finns problem med lukt från soprum, toaletter, kylrum, trapphus, krypgrunder eller vindar? Då kan man med lätthet ställa ut en portabel luftrenare som ar bort alla lukter, virus och bakterier som skapar en ohälsosam miljö. Luftrenaren tar bort biologiska föroreningar, mögel och giftiga gaser från luften och ytor samt dödar bakterier - och är mycket effektiv mot dålig lukt. För att minska risken för allergier kan man också använda en luftrenare på kontoret eller i hemmet eftersom den tar bort pollen, matos, parfym och röklukt. Vi på REFIX har luftrenare för både uthyrning och försäljning i olika storlekar och ändamål.
 
Klotter & graffiti
Klotter och graffiti räknas som skadegörelse och det kostar fastighetsägare miljontals kronor varje år. Studier visar att klotter som får sitta kvar här en tendens att locka till sig fler klottrare. Om ni behöver hjälp med klottersanering kontakta oss.
Vi gör då:

 • en noggrann dokumentation innan och efter utförd sanering
 • gör en polisanmälan åt er
 • och vid behov gör vi även en komplettering av själva fasaden

Sammanfattningsvis rekommenderar vi dig att alltid ta hjälp av ett professionellt företag inom sanering och fukt så fort du misstänker att det är ett problem i din fastighet. Det kan spara både tid, pengar och din fastighets framtid.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: sanering