Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Asbestsanering

Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande mineraler. Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper såsom hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet. Asbest har använts som brandskydd  i stålkonstr-uktioner, ventilationsanläggningar, soprum. Som värmeisolering i rör och  värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel. Asbest totalförbjöds 1982. (Källa Arbetsmiljöverket)

Misstänker du förekomst av asbest?

Kontakta oss om du misstänker att det förekommer asbest i samband med exempelvis en pågående rivning. Vi besöker er för att ta material och eller dammprover som vi skickar för asbestanalys till ett oberoende företag. Visar sig testet innehålla asbest så skickar vi in en anmälan till arbetsmiljöverket och kan därefter påbörja arbetet.

Refix asbestsanering

Vi utför stora som små asbestrivning och saneringar i Stockholm. Genom välutbildad personal med lång erfarenhet genomförs saneringsarbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Mer om vattenskada och vattensanering
Mer om sanering och hantering av lös egendom (lösöre).