Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

PCB sanering

Vad är PCB
PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet Att ämnena är svårnedbrytbara och innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor. 

Polyklorerade bifenyler
Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler och består kemiskt av två bensenringar som i olika grad är mättade med klor.

Var PCB återfinns
PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet (miljonprogrammet), där PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som var till för att täta och ta upp rörelser i fasader av t ex betongelement. 
PCB finns är även i vissa golvmassor
förseglingsmassa isolerrutor, kondensatorer till lysrör, tvättmaskiner, oljebrännare m m 

Lag om PCB inventering
PCB-förordningen (2007:19) ställer tydliga krav på att fogmassor och golvmassor måste inventeras. PCB-förordningen innehåller också krav på märkning av isolerrutor och utrustning med kondensatorer som innehåller PCB, vilket innebär att även sådana ska inventeras. Fastighetsägarna är ansvariga för att dett utförs.
 

Refix kan hjälpa er med inventering, provtagning samt analys och sammanställa detta med åtgärdsförslag.

Skulle det visa sig att er fastighet skulle behöva saneras så lämnar vi självklart offert för detta. 
Vi sköter all kontakt med tillsynsmyndigheten för att underlätta hanteringen av ert ärende.
 

REFIX är medlemmar i Svenska Fogbranschens Riksförbund SFR
och följer SFR´s rekommendationer vid PCB saneringar.

Lagstiftning
Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1956 – 1969, med undantag av industribyggnader, ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.

Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1970 – 1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.