Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

rivningsarbeten

REFIX utför planerade eller akuta rivningsarbeten beroende på rådande omständigheter. Vår personal har bred erfarenhet av rivning i samband med skador och innehar certifikat för asbest, PCB och heta arbeten.

 

Metoder

I samband med rivning sorterar vi materialet i container eller avfallssäckar på platsen eller i vår egen depå. Grundregeln för vårt arbete är att inte riva mer än nödvändigt, då ambitionen är att möjliggöra ett så tidigt återtillträde till bostad eller lokal som är möjligt.  Vid större rivningar i Stockholm använder vi oss av nogrannt kontrollerade underentreprenörer.

Återvinning

Vi följer respektive kommuns bestämmelser för återvinning. Bland annat sorteras följande: elektronik, kemikalier, färgspill, lysrör och glödlampor. Visst sorteringsarbete utförs av återvinningsentreprenörer.

 

Hagby ÅVC

Kovik återvinningscentral

Mer om packning och evakuering