Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

BESIKTNING FUKT

Besiktningen börjar med att vi bokar in en tid som passar.
Besiktningen fotodokumenteras noggrant då bilderna ligger som underlag tillsammans med skiss/ritning och text i den Rapportdel som man sedan kan använda som underlag i tex ett försäkringsärende.

Rapportdelen innehåller även steg för steg gällande åtgärder av skadan. På detta sätt kan Rapporten även fungera för de som skall riva/återställa skadan. Vid den okulära besiktningen gör man inga ingrepp i material utan då använder man sig ofta av känsliga instrument för att lokalisera och bestämma fuktinnehållet med.
När skadan är helt återställd uppdateras rapporten en sista gång.

Mer om mögelsanering