Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Vindproblem

Har du problem med din vind?
När många inriktar sig på att göra energisnåla hus och sänka uppvärmningskostnaderna, så medför det tyvärr ofta vindproblem​​​​​​​.

Enligt Boverkets utredning framgår att cirka 300 000 byggnader i Sverige har förekomst av mögel, mögellukt eller en hög fuktnivå som direkt kan härledas till problem med vinden. Av dessa vindar är 84% utförda som kallvind med självdragsventilation.

Det finns många orsaker som kan leda till fukt- och mögelskador på vinden:
• Varm fuktig luft från inomhusmiljön kommer upp i det kalla vindsutrymmet via otätheter och kondenserar på den kallare vinden.

• Tilläggsisolering av vinden innebär att vinden blir kallare, vilket gör att fukt             kondenserar lättare.

• Byte av värmekälla innebär att man förändrar lufttrycket i hela huset. Byte till berg-/fjärrvärme innebär att den tidigare varma skorstenen blir kall och skorstenseffekten uteblir.

• Inbyggd byggfukt kan också innebära fukt- och mögelskador på vinden.

• Behovet av ventilation varierar från vind till vind och över året. Att ventilera en vind för mycket kan även det orsaka problem. Om uteluften är kall kyls luften på vindsutrymmet ner och kan orsaka kondens mot det kalla yttertaket. Eller när temperaturen på yttertaket sjunker, t.ex. efter en varm dag, kan nedkylningen och den ökade relativa fuktigheten leda till kondens på takets insida.

Vi hjälper till med besiktning, åtgärdsförslag, mögelsanering, installation av vindsavfuktare, och erbjuder serviceavtal för dessa. Så du behöver bara vända dig till oss så hjälper vi er hela vägen, för att säkra upp er vind.

​​​​​​​
Mer om avfuktning, avfuktare och fuktmätning
Mer om mögelsanering