Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Jouravtal

Vad innebär Refix jour?

Vi på Refix jour finns tillgängliga för er för att åtgärda fel, skador och annat som kan hända utanför kontorstid för industrier, hyresgäster, fastighetsförvaltare, Bostadsrättsföreningar m.fl.

varför ANLITA refix?

Vi utgår från konceptet ”Refix – Vaccinet mot fastighetsjukdomar” vilket betyder att vi tar hand eventuella problem som uppstår i er fastighet, med egen personal. Detta borgar för en hög servicegrad och kvalitet i vår leverans.

Ni kan känna er säkra på att vi tar hand om er och er skada. Vi har i över 30 år hjälpt skadedrabbade fastigheter och personer så vet vi hur man gör detta bäst ur kundens perspektiv.

Refix är/har:

Refix jour hjälper till med bl.a.

 • Avfuktning
 • Brandsanering
 • Vattenläckage
 • Skadesanering
 • Avloppsproblem
 • Socialsanering (blod, osv.)
 • Flytt & Magasinering
 • Restvärdesräddning
 • Högtrycksspolning
 • Vacuumsugning
 • Klottersanering
 • Luktsanering
 • Slamsugning

Intresseanmälan jouravtal

Anledningar för vårt jouravtal

 • Förtur till en jour i världsklass
 • Inställelsetid på 1 timme
 • Rabatt på våra tjänster
 • Inga fasta avgifter
 • Personlig kontaktperson
 • 32 års erfarenhet
 • Kvalitet och miljöcertifierade
 • Personal med ID06
 • Kan vid tex fukt/brand hålla i skadan hela vägen till allt är åtgärdat.