Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Om oss

Vi har 30 års erfarenhet av skadesanering i Stockholm och mälardalen. Våra kunder är försäkringsbolag, fastighetsägare, byggföretag och privatpersoner. Idag sysselsätter vi ett 30-tal personer. Flera i vår personalgrupp har lång erfarenhet från branschen och våra olika kompetenser kompletterar oss.

Vi bedriver ett nära samarbete med försäkringsbolagen, deras skadereglerare och besiktningsmän, i många projekt blir vi länken mellan den skadedrabbade och dennes försäkringsbolag. BRF:er har idag problem med för höga självrisker vilket medför att vi snabbt kan komma in och hjälpa BRF:en om försäkringen behöver användas eller om det blir billigare utan att betala självrisken.

Vi erbjuder personlig skadehantering/rådgivning vid alla typer av fastighet & lösöreskador

Du får en kontaktperson hos oss som sköter hela ditt ärende från upptäckten av skadan och hjälp med anmälan till försäkringsbolag, jourarbeten, utredning, evakuering, rivning, torkning, återställning och allt däremellan fram tills det är dags till inflyttning igen.

Vårt mål är att underlätta för den drabbade och genom att erbjuda en smidig skadehantering, med en person som följer ditt ärende från början till slut, med ledorden ”engagemang” och ”100% kundnöjdhet” finns förutsättningen för att du ska vara nöjd med oss som er skadehanterare.  

REFIX "Vaccinet mot fastighetssjukdomar"
Asbest, PCB, Mögel, fukt, lukt, klotter

Vad behöver er fastighet behandlas eller vaccineras mot?
Under åren har tjänster utvecklats varefter vi löst problem för våra kunder som inte varit föräkringsärenden. Vilket har lett till att REFIX fortsätter att vara lyhörda och jobbar aktivt för att underlätta för kunder och förebygga framtida fastighetssjukdomar.

Refix är:

affärsidé

REFIX räddar tid och ekonomiska värden.

Värdegrund

• Starkt kundfokus.
• Ärlighet mot kunder

   och medarbetare.
• Innovativt tänkande.

Pressmaterial & filer

ANMÄL SKADA HÄR

  • (max 50 MB)