Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Avancerad rengöring, luktborttagning och uthyrning av luftrenare för inomhusmiljö.

Asbestsanering, inventering, analys och provtagning.

Klottersanering, fasadtvätt och högtrycksspolning av ex kärl eller soprum.

Jourutryckning för att begränsa skador efter exempelvis vattenläckage.

Rivningsarbeten, bortforsling och sortering av farligt avfall samt återställande.

PCB sanering, inventering, analys & provtagning.

Sanering efter ex brand, mögel, vattenskada,annan olycka eller slitage.

Restaurering av värdefulla föremål samt sanering av elektronik.

Skadedjur & träck, samt övrig miljösanering.

Sanering av och hantering av lös egendom (lösöre), packning, flyttstädning, transport & lager.

Mögelsanering genom kemikaliebehandling och rengöring. Provtagning.

Avfuktning med tjänster som besiktning, fuktmätning och uthyrning av avfuktare.