Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

brandsanering

Varje år inträffar omkring 30 000 bränder i Sverige (*), merparten av skadorna uppstår vid bostadsbränder. Skadorna efter en brand är ofta de mest förödande. Förutom risken för liv kan stora värden gå förlorade. En snabb och effektiv saneringsinstats gör stor skillnad och skadorna efter både brandsot, rök och vattenskador kan begränsas.

 

Brandsaneringsarbetet påbörjas

Saneringsarbetet efter en brandskada påbörjas med täckning av eller evakuering av lös egendom. Därefter skall brandhärden rivas och skadat material transporteras till återvinningsstation. I de skadade delarna av fastigheten eller lokalen avlägsnas all brandsot genom dammsugning, torkning, och beroende på material även högtryckstvätt.

 

Luktsanering efter brand

För att behandla lukten efter en brandskada är bra ventilation en förutsättning. Ytterligare luktsanering utförs med olika metoder, bland annat dimmning med speciella kemikalier, ozonering (behandling med ozongas) och jonisering. Vid behov utföres även så kallad spärrmålning (patentering) av väggar och tak vilket innebär att man genom målning med en alkydbaserad färg kan försegla kvarvarande luktpartiklar i byggnadsmaterialen.

 

* Källa: SFS - Svensk Försäkring Service AB

Mer om vattenskada och vattensanering
Mer om sanering och hantering av lös egendom (lösöre).