Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

klottersanering

Klotter och graffiti är skadegörelse som kostar fastighetsägare miljontals kronor varje år. Studier visar att klotter som får sitta kvar har en tendens till att locka till sig fler klottrare. I Stockholm tillämpas en klotterpolicy med nollvision vilket bland annat innebär att klotter ska tas bort så fort som möjligt, helst inom ett dygn samt att allt klotter ska dokumenteras och polisanmälas.

 

REFIX personal har utfört hundratals arbeten och har därmed stor erfarenhet av klottersanering.

 

Metoder

Det finns flera alternativa metoder att nyttja beroende på färg som applicerats, hur länge färgen brunnit fast och vilket material färgen applicerats på. Vanligtvis behandlas klotter med en biologiskt nedbrytbar kemisk teknisk produkt som verkar 1-4 timmar, därefter spolas ytan med hett vatten under högtryck. Vid behov upprepas behandlingen. REFIX erbjuder också olika former av klotterskydd.

loading...

Behandling av tegelfasad med hetvattentvätt under högtryck - före och efter.

högtryckstvätt

Med vår omfattande maskinpark av  högtryckstvättar inklusive mobil hetvatten med tank erbjuder vi högtryckstvätt av sopkärl, soprum, garage och fasadtvätt.