Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

luktsanering

Det finns många olika typer av illa lukt, uppfattningen om ett luktproblem är ofta individuellt olika. Vi behandlar oftast luktproblem relaterade till brandskador, s.k. torrkok, mögelskador, vattenskador och cigarettrök.

Metoder

Vi använder oss utav ett antal olika metoder beroende på omfattning och den aktuella skadans eller olägenhetens omfattning. Grundregeln är dock att källan till lukten bör åtgärdas innan en luktsanering äger rum. Vi rekommenderar även att luktsanera utan alternativ doft, för att inte riskera att dölja en dålig lukt endast tillfälligt.

Dimmning

Behandling med kemisk tekniska lösningar genom dimmning eller foggning. Dimmning innebär att man genom särskilda aggregat skapar en torr rök. Denna rök hänger kvar i luften en längre tid och kan därigenom tränga in i porer och springor på olika material.

Naturlig ventilation/ jonisering

Grundregeln är att skapa förutsättning för en bra naturlig ventilation, särskilt efter en skada ska lokalen vädras ut ordentligt. Jonisering eller joniseringsteknik innebär att man genom ett joniseringsaggregat producerar negativa joner i inomhusluften. Då bildas syreklungor av förorenade partiklar som samlas upp i ett filter. Joniseringsaggregat eller den allmänna benämningen luftrenare kan ni hyra av oss, skicka in en förfrågan.

Ozonbehandling/ ozonering

Ozonering innebär att man genom ozongas (O3) behandlar och bryter ner de mikroorganismer som ger dålig lukt. Vi anväder denna metod framförallt i egna kammare men möjligheten finns att genom mobila generatorer behandla även bostäder och lokaler.

Patentering/ spärrmålning

Med hjälp av målning med en alkyd- eller oljebaserad spärrfärg kan vi uppnå effekten att låsa missfärgningar eller dålig lukt i materialet. Metoden utföres med skyddsutrustning. Därefter kan ytan slutbehandlas med slutligt ytskikt. Notera att patentering är ett komplement och ska föregås av annan luktsanering eller behandling.

Mer om brandsanering
Mer om mögelsanering