Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

mögelsanering

Mögel är ett samlingsnamn för  flercelliga mikroskopiska svampar. Mögel växer där det kan finna näring, på till exempel trä eller andra organiska material. Men det kan också växa på oorganiska material som sten eller betong, om den ytan innehåller damm, jord eller smuts. Lokaler och bostäder med bristfälligt fuktskydd och dålig ventilation löper störst risk för mögelangrepp. Uppkomsten till mögel kan bildas enkelt eftersom vi hela tiden har mögelsporer i luften omkring oss, under den fuktiga sommarperioden kan en kubikmeter luft innehålla tusentals sporer. Vilka mögelsporer beror på klimatet och var i Sverige man befinner sig.

 

Att behandla och sanera mögel i Stockholm

Det vanligast förekommande möglet i Stockholm är mögelsvamp, blånadsvamp och rötsvamp. Behandling sker genom att ta bort källan till möglet, rivning och behandling med kemisk-tekniskt medel.

 

Besiktning - åtgärdsplan - rivning - avfuktning - fungicidbehandling

 

Övriga svampar

Mer om avfuktning
Mer om rivning