Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Miljösanering

Oljesanering är återställandet av vatten och markområden som förorenats genom oljeutsläpp. Det finns en mängd olika tekniker för att sanera olja. Vilken som används beror bland annat på hur föroreningen har skett.

Kontakta oss för mer information kring Oljesanering och annan markförorening.