Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Radon

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Det uppskattas att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Är radonhalten i inomhusluften högre än 200 Bq/m3 kan kommunen kräva att du gör en radonsanering.

Du bör mäta radonhalten om du
>köper ett hus
>bygger om eller till ditt hus
>ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
>bygger ett nytt hus.
>Mät även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat.

Vi kan hjälpa er att göra mätningar samt utföra saneringar vid behov.
Vi har mätinstrument som kan redovisa om det finns höga halter av radon inom bara någon timme.