Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Lösöressanering (Sanering av lös egendom)

Efter händelser som exempelvis vattenskador, brandskador eller mögelangrepp finns risk att inredning eller ägodelar som möbler, kläder eller annat tar skada. I vissa fall kan sanering av skadade egendomar utföras på skadeplatsen, men är skadan omfattande bör dessa föremål avlägsnas så fort som möjligt för att saneras i våra lokaler.

 

Vad kan räddas?

Genom effektiva saneringsmetoder kan mer än man tror räddas eller åtminstone återställas till godtagbart skick. Exempelvis behandlas textilier och möbler med ozon i någon av våra ozonkammare, leksaker och porslin diskas och trä/pappersmaterial suddas och torkas. Om en särskild egendom ska saneras eller inte är ofta en ekonomisk fråga och således en fråga mellan försäkringsbolag och försäkringstagare.

 

Packning och evakuering

I samband med exempelvis en brand eller vattenskada uppstår behovet att snabbt rädda värden genom att packa och evakuera lös egendom på den direkta skadeplatsen. REFIX utför packning och evakuering med största försiktighet och samtliga ägodelar dokumenteras nogrannt.

 

Lager, flytt och logistik

REFIX ombesörjer packning i särskilt anpassade flyttkartonger som inte återanvänds från tidigare skador. Dessa förvaras sedan på pall eller rullburar i våra lokaler för att kunna göras tillgängliga för genomgång med försäkringsbolag eller om vår kund är i behov av särskild egendom på kort varsel.

Mer om luktsanering