Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

Socialsaneringar

Avföring • Blod • Dödsfall • Slitage • Sprutor • Spya

Socialsanering av baksäte på polisbil

Under definitionen socialsanering hör saneringar av speciell karaktär, exempelvis avföring/ exkrement, sent upptäckta dödsfall eller övrig sanitär olägenhet som blod, spya etc. Men många gånger handlar det om en lång tids kraftig misskötsel av en bostad eller annan lokal vilket ställer krav på omfattande rengöring.

 

Metoder

Behandling av dessa problem sker genom nogrann rengöring, ventilation, luktsanering och i förekommande fall även desinficering, avfuktning och rivning.

Mer om luktsanering