Refix_logo_RGB_Undertext_Pos_970x400

vattenskada & vattensanering

Mer än 60 000 vattenskador anmäls till försäkringsbolagen varje år (*). Skadorna kopplade till vatten- och fuktskador är värdemässigt de mest kostsamma för försäkringsbolagen. För att begränsa skadeverkning på material och konstruktion är det av största vikt att skyndsamt fastställa vattenskadans omfattning och påbörja lämpliga åtgärder. Fukt i källare och fukt på vind är vanligt förekommande, anledningen är ofta temperaturskillnader och bristande ventilation.

 

REFIX har stor erfarenhet av vatten och fuktrelaterade problem och erbjuder åtgärder för att avleda källan till problemet, uppsugning av vatten, rivning av skadat material, vatten- och fuktsanering samt avfuktning. Kontakta oss för en fuktbesiktning för din konstaterade eller misstänkta fuktskada. Om din fastighet har ökad fukthalt ökar risken för angrepp av mögel och svamp med extra kostnader och problem som följd.

 

Vattenskada ABC

- Stoppa källan genom att stänga av droppande kran, leda bort dagvatten eller rensa avlopp.

- Avlägsna lösa föremål, särskilt de av organiska material som textilier och trä.

- Utför en fuktmätning eller fuktbesiktning för att fastställa skadans omfattning.

- Påbörja en åtgärdsplan med avfuktning, uttorkning och eller rivning av skadat material.

 

* Källa: SFS - Svensk Försäkring Service AB

Mer om avfuktning, avfuktare och fuktmätning
Mer om mögelsanering